Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krmení koně

1. 2. 2013

Krmení koně

 • Zásady správného krmení

  Babka se pase  1. Krmte méně a častěji
  2. Koni chovaném ve stáji poskytněte denně pastvu nebo alespoň výběh
  3. Zajistěte koni dostatečné množství objemného krmiva (např. seno)
  4. Krmte každý den ve stejnou dobu
  5. Přechod na jiný druh krmiva provádějte postupně
  6. Krmte pouze dobrá a čistá krmiva
  7. Nikdy nepoužívejte koně k ježdění ihned po krmení (alespoň 75 min by měl v klidu zažívat)
  8. Vodu podávejte před krmením a zajistěte dostatek čerstvé vody ve stáji i venku
  9. Krmte podle druhu práce s koněm s přihlédnutím k jeho typu, věku, kondici a zdravotnímu stavu, stejně tak jako k ročnímu období a výživné hodnotě pastvy
  10. Nikdy nekrmte koně hned po namáhavé práci, když je "uhřátý"

 • oves
  - lehce stravitelný, nezpůsobuje zažívací poruchy
  průměrná dávka: kolem 2.5 - 5 kg denně (záleží na intenzitě využívání koně, jeho velikosti, pohlaví atd.)
  - obsahuje 7% stravitelných bílkovin a 60 škrobových jednotek (100 ovesných jednotek) a značné množství tuku
  - u kojících klisen podporuje tvorbu mléka, u hřebců podněcuje pohlavní pud
  - větší dávky působí na celkový temperament koně
  - čerstvě sklizeným ovsem nekrmíme → až po 8 - 10 týdnech (až se náležitě vypotí)
  - vláknina (10.3%)
  - doporučuje se zkrmovat mačkaný
  - pokud se zkrmuje celý → není vhodný pro hříbata
 • ječmen
  - doplňkové krmivo, součást šrotu
  - většinou pro pracovní koně
  - nutno je sešrotovat nebo uvařit
  průměrná dávka: kolem 3.5 kg denně
  - obsahuje 69 škrobových (114 ovesných) jednotek, méně vlákniny (3.9%)
  - nepůsobí příznivě dieteticky jako oves
  - při krmení velkými dávkami nebezpečí zažívacích poruch (koliky)
  - velké dávky způsobují nežádoucí ztučnění koně
  - obsahuje vitamin B
  - může se jím oves z 1/3 nahradit
   
 • žito
  - lze použít při nedostatku ovsa (v malých dávkách 1 - 1.5 kg kus a den) jako částečného doplnění jadrné dávky
  - krmení žitem (zvláště čerstvým) delší dobu způsobuje vážné zažívací poruchy, zvýšení teploty i horečky
  - plemenná zvířata žitem vůbec nekrmíme (poruchy pohlavních orgánů, u klisen potraty, u hřebce utlumení pudu)
  - nebezpečné je námelové žito (obsahuje ergotin)
   
 • kukuřice
  - energeticky vydatné s vysokým obsahem tuku
  - součást šrotu, aby byla stravitelnější
  - obsahuje 82 škrobových (136 ovesných) jednotek a nejmenší obsah těžko stravitelné vlákniny
  - po vysokých dávkách koně tloustnou, jsou méně vytrvalí a mnohdy zlenivějí
  - krmíme-li koně kukuřicí → při práci se potí a jejich temperament se tlumí
  - nízký obsah bílkovin a minerálních látek, obsahuje vitamin A
   
 • proso
  - u nás krmení koní zřídka
  - má přibližně stejnou krmnou hodnotu jako oves
   
 • lněné semeno
  - ovlivňuje trávení
  - podává se sešrotované nebo uvařené - tepelně neupravené je pro koně jedovaté
  - obsahuje 18% stravitelných bílkovin a 113 škrobových (187 ovesných) jednotek
  průměrná dávka: 0.5 - 0.7 kg
  - krmivo určeno pro sportovní koně, těžce pracující a kojící klisny
  - vysoký podíl oleje + projímavé účinky
  - zlepšuje kondici a dává srsti vysoký lesk
   
 • melasa
  - používaný jako pojivo do suchých prašných krmiv
  - do melasy můžeme také zamíchat podávané léky a aplikovat je přímo do tlamy koně
  - obsahuje 49 škrobových (83 ovesných) jednotek, bílkoviny však postrádá
  - hodnotné krmivo pro koně
   
 • pšeničné otruby
  - podávají se zvlhčené s vodou nebo spařené -> suché mohou způsobit koliku (zpomalují střevní pochody)
  - obsahují hrubou vlákninu a podporují trávení (projímavý účinek)
  - obsahují 10% stravitelných bílkovin a 48 škrobových (80 ovesných) jednotek
  - delší krmení způsobuje ochabnutí zažívacích orgánů
  - bohaté na bílkoviny, vitamin B a soli
   
 • žitné otruby
  - obsahují 9.5% stravitelných bílkovin a 45 škrobových (76 ovesných) jednotek
  - nedoporučuje se krmit březí klisny → mohou způsobit obsaženým námelem potraty
   
 • bob krmný
  - obsahuje 19.5% stravitelných bílkovin a 65 škrobových jednotek
  - ve velkých dávkách působí nadýmání a zácpu, proto ho dáváme nejvýše desetinu váhy jadrných krmiv
   
 • krmný hrách
  - lze jím nahradit krmnou dávku ovsa, a to nejvýše do čtvrtiny až do třetiny
  - do krmných dávek se zařazuje v množství 10 - 25%
  - ve velkých dávkách působí nadýmání a zácpu
  - uplatňuje se u sešlých koní, ve špatném tělesném stavu a u koní těžce pracujících
   
 • sója
  - velký obsah bílkovin: 27% i tuku 16%
  - lehce stravitelná a její bílkoviny jsou biologicky velmi hodnotné
  - z ní se připravuje sójové mléko pro hříbata
   
 • Granule
  jsou drobné tabletky sušeného krmiva. Poskytují dostatek minerálů a vitamínů, které často v obilninách a píci chybějí.

  Epos

 • seno
  - základní krmivo pro koně
  - po posečení musí ležet 6 - 7 týdnů na půdě
  denní dávka: 5 - 8 kg → v létě se podává méně (jestliže senem pouze přikrmujeme: 1 - 3 kg)
  - normálně obsahuje 14 - 17% vody
  hodnotné trávy: bojínek luční, kostřava lučné, lipnice, pýr obecný, pýr větevnatý, psineček, sveřep bezbranný, žitňák hřebenitý, jetel, vikev, vojtěška
  méně hodnotné trávy: psárka luční, poháňka, tomka vonná, kavyl, smělky a řada jiných trav
  kyselé trávy: nevhodné ke krmení
  - metlice, zblochany, rákos obecný, smilka, ječmenka písečná


   
 • luční seno
  - nejvhodnější pro koně
  - obsahuje 4 - 7% stravitelných bílkovin a 33 - 40 škrobových jednotek (54 - 66 ovesných jednotek), Ca, P, vitamín A (karoteny), B, D a vitamin E
  vitaminy:
  - normální růst a vývin hříbat, pevná kostra, uchovává odolnost proti infekčním chorobám
  - vitamin E podporuje plodnost plemeníků
   
 • sušené luční otavy
  - jemnější oproti senu (menší obsah vlákniny a bohatší živiny)
  - nejsou tak aromatické ani dieteticky působivé jako seno z první seče
   
 • pastvištní seno
  - získané z nevypasených ploch pastvin je obdobné hodnoty jako sušené luční otava
   
 • lesní seno - nesnadno stravitelné, méně chutné a chudé popelovinami
   
 • "koňské" seno
  - pochází ze zamokřených, a tedy kyselých luk, popřípadě pastvišť
  - ostré a kyselé, hrubé, drsné, hůře stravitelné
  - někdy může způsobit zranění sliznice v tlamě koně a zažívací poruchy
  - nevhodné pro hříbata i mladé koně a málo vhodné pro dospělé koně středně těžce a těžce pracující
   
 • jetelové seno
  - větší krmná hodnota než luční seno
  - obsahuje 6.5 - 7.5% stravitelných bílkovin a 36 - 40 škrobových hodnot (60 - 66 ovesných jednotek)
  - bohaté minerálními látkami, zvláště vápníkem (v 1 kg sena je 23 g vápníku a 10 g fosforu)
   
 • vojtěškové seno
  - nejvíce stravitelných bílkovin ze sušené píce (8 - 9.5%) a minerálních látek (vápníku 25 g a fosforu 6.5 g v 1 kg)
  - chudší škrobovými hodnotami než jetelové i luční seno
  - obsahuje jich 28 - 32 (46 - 52 ovesných jednotek)
  - uplatňuje se lépe u dojnic než u koní
   
 • vičencové (ligrusové) seno
  - vhodné pro koně, bylo-li sklizeno v pravý čas tj. z porostů posečených na počátku květu
  - seno z přestárlého porostu je méně hodnotné, neboť vičenec po odkvětu rychle dřevnatí
   
 • sláma
  - malá výživná hodnota
  - dobré trávení
  - k podestýlce se používá žitná a pšeničná sláma
  - zkrmuje se až po "vypocení" za 5 - 6 týdnů po sklizni jako seno
  denní dávka: cca 2 kg


   
 • slámy jařin (ovesném, ječné)
  - jemná stébla, méně vlákniny → stravitelnější
  - větší krmná hodnota: stravitelné bílkoviny 0.5 - 1%, 18 - 19 škrobových jedn. (29 - 31 ovesných jedn.)
   
 • zimá sláma
  - stravitelné bílkoviny 0.2%, 10 škrobových jednotek (16 ovesných jednotek)

  Jaro

 • slámy luskovin (bobová, hrachová, čočková, pelušková, vikvová)
  - značný obsah bílkovin: 3.3 - 3.8%
  - hůře stravitelné, způsobují zácpu, podléhají snadno zkáze plesnivěním
  - nutno krmit opatrně a v přiměřených dávkách
   
 • vojtěška
  - zdroj výživných látek + minerálií
  - zkrmovat ji můžeme čerstvou nebo usušenou
  - zkrmujeme ji v menším objemu než seno (má vysoký obsah živin)
  optimální množství: 3 - 5 kg na 100 kg živé hmotnosti /den
   
 • siláž
  = konzervovaná, kysele vonící píce (nejhodnotnější píce)
  - čerstvě posečené porosty navážíme do vhodných prostorů a udusáme
  - bývá také ukládána do balíků pokrytých folií z umělé hmoty
  - důležité je skladování - při nedodržení těchto zásad ztrácí kvalitu a může se stát i příčinou zdravotních komplikací u koní
  denní dávka: 10 - 15 kg
   
 • řezanka
  = sláma nařezaná na kousky
  - nezpůsobuje u koní zácpu
  - můžeme ji míchat s koncentrovanými (jadrnými) krmivy
  - má velmi nízkou výživnou hodnotu
   
 • jetel
  - může u koně vyvolat nadmutí → doporučuje se ho zkrmovat se slámou
  - optimální dávka je obdobná jako u vojtěšky
   
 • mrkev
  denní dávka: 3 - 5 kg na 100 kg živé hmotnosti → musíme ji očistit
  - výborné dietetické účinky + příjemná chuť
  - vysoký obsah karotenu: 40 mg na 1 kg → krmné účely pro hříbata, březí a kojící klisny, sportovní a dostihové koně
   
 • krmná sůl
  denní dávka: v létě cca 1 polévková lžíce, v zimě stačí poloviční dávka

  A MNOHO DALŠÍHO,TOHLE JSOU TY NEJZÁKLADNĚJŠÍ....

  Jaro

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář